สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

รายชื่อสมาชิก

portfolio

SPINNING WEAVING DYEING GARMENT

ALPHATEX INDUSTRIES CO., LTD.

More
portfolio

SPINNING WEAVING

CHIEM PATANA TEXTILES CO., LTD.

More
portfolio

SPINNING WEAVING KNITTING

CHUE HUA CHIENG FACTORY LTD., PART.

More
portfolio

SPINNING

CHUM SANG TEXTILE CO., LTD.

More